Medicinski gasovi

U današnje vreme praktično nijedna savremena zdravstvena ustanova ne može da funkcioniše bez odgovarajućih medicinskih gasova koji se koriste pri operacionim zahvatima, ili pri lečenju bolesnika. Najvažniji gasovi koji se svrstavaju u domen medicinski jesu: kiseonik (O2), azot-oksidul (N2O), komprimovani vazduh na 5 i 10 bara (KV5, KV10), vakuum (VAC), ugljen-dioksid (CO2). Svaki od njih se koristi za posebne namene.

Kiseonik je posebno bitan kod terapije pacijenata (oksigeno-terapija) kojima je neophodno udisanje vazduha sa pojačanim sadržajem O2. Jedna od tipičnih primena kiseonika je kod pacijent respiratora (uređaji za mehaničku ventilaciju pluća).

Azot-oksidul se koristi kao jedan od anestetičkih gasova. Iako se u mnogome izbacuje usled uvođenja novih vrsta supstanci za anesteziju, u mnogim primenama je i dalje nezamenjiv.

Komprimovani vazduh od 5 bara se koristi kao terapeutski gas, kao što je to slučaj kod pacijent respiratora, ali i kao pogonski gas u pojedinim aplikacijama (npr. kod injektora za proizvodnju vakuuma).

Komprimovani vazduh od 10 bara se koristi najčešće za pokretanje raznih pneumatskih testera, čekića i bušilica, koji se koriste pri hirurškim i ortopedskim zahvatima. Neretko se vazduh na ovom pritisku upotrebljava i kao pogon mehaničkih elemenata pojedinih uređaja (pneumatski ventili, pneumatski cilindri i sl.).

Vakuum se koristi u svrhe aspiracije, drenaže i sukcije pri operacionim zahvatima, ili kod pacijenata kod kojih se stvara višak telesnih tečnosti u pojedinim delovima tela.

Ugljen-dioksid se najčešće koristi pri endoskopskim zahvatima.

Svaki od pomenutih gasova je potrebno pripremiti u smislu čistoće, temperature i radnog pritiska, razvesti ga do terminalnih jedinica, a potom preko aparata aplicirati na pacijentima, ili mehaničkim komponentama uređaja. Izrazito bitan segment ovakve "manipulacije" medicinskim gasovima jeste bezbednost po operatera i pacijenta, pa se u te svrhe sistemi obezbeđuju posebnim sigurnosnim merama.

MEDIKA-PROJEKT d.o.o. poseduje ugovornu saradnju sa jednim od najvećih proizvođača opreme za medicinke gasove – "Heyer Aerotech" iz Nemačke. Pored toga saradnja postoji i sa velikim brojem drugih renomiranih proizvođača ove vrste opreme, kao što su "Busch", "Rietschle", "Worthington", "Gardner Denver", "Outocumpu", "Halcor" i sl.

Obzirom na dugogodišnje iskustvo i odličnu kadrovsku podršku, MEDIKA-PROJEKT je u mogućnosti da pruži kompletnu realizaciju sistema medicinskih gasova, od izrade idejnih projekata, preko isporuke i ugradnje visokokvalitetne opreme, cevnog razvoda, terminalnih jedinica, bolničkih setova, pa sve do finalnog testiranja i servisiranja.