Kontrola infekcija

U osnovi Kontrola infekcija može da se posmatra i kao pod-disciplina Epidemiologije, ali je na žalost često potcenjena i svedena na uzak domen koji se svodi na bazične aktivnosti unutar zdravstvenog sektora, umesto da se posmatra šire prenošenjem na celo društvo.

U praktičnom smislu Kontrola infekcija započinje osnovnom higijenom poput redovnog pranja ruku, prenosi se na borbu protiv infektivnih bolesti u smislu upotrebe odgovarajućih medikamenata i vakcinacije, a naravno, odnosi se i na rad sa višekratnim medicinskim sredstvima u smislu pranja, dezinfekcije, sterilizacije i manipulacije. Poslednje navedene aktivnosti često se sprovode upotrebom manuelnih sredstava, ili kompleksnih automatskih uređaja, koji značajno olakšavaju rad medicinskom osoblju.

MEDIKA-PROJEKT d.o.o. se od svog osnivanja bavi distribucijom, instaliranjem i održavanjem opreme za kontrolu infekcija, u koju se mogu ubrojati sve vrste sterilizatora i autoklava, sušnica, mašina za pranje i dezinfekciju, termostata i inkubatora, destilatora vode, vodenih kupatila itd.

Tokom 15-godišnjeg uspešnog bavljenja svim aktivnostima iz ovog domena, preduzeće je uspostavilo saradnju sa gotovo svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji, kao i sa mnogim iz Republike Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine.

Osnovni cilj MEDIKA-PROJEKT-a je da u tom smislu korisnicima pruži kompletu podršku, koja obuhvata davanje osnovne pomoći za izbor opreme, izradu idejnih rešenja i tehnoloških projekata sa rasporedom opreme u raspoloživom prostoru, isporuku i instalaciju najkvalitetnijih uređaja i pomoćnih sredstava, obuku korisnika, servisiranje opreme u garantnom i vangarantnom roku, isporuku potrošnih sredstava za pakovanje i kontrolu (pre svega) sterilizacije, obezbeđivanje neophodne dokumentacije za usaglašavanje sa lokalnim standardima, kao i neretko organizovanje stručnih predavanja sa isticanjem aktuelnosti u domenu opreme za kontrolu infekcija.

Sve što je prethodno navedeno, zatim podatak da je preduzeće uspešno instaliralo i pustilo u rad više stotina raznih uređaja iz ove oblasti, kao saradnja sa najvećim svetskim proizvođačima poput "Getinge" (Švedska), "Steris - Albert Browne" (Engleska), "VP-Stericlin" (Nemačka), "Bahadir" (Turska – kutije za sterilizaciju) nedvosmisleno postavljaju preduzeće na najviše postolje u oblasti opreme i pomoćnih sredstava za kontrolu infekcija u našoj zemlji i okruženju.