Servis

Od samog osnivanja, "Medika-Projekt" se bavi servisiranjem termo-tehničkih aparata pre svega u zdravstvenom sektoru, a delom u farmaceutskoj proizvodnji i procesnoj industriji. U ovaj domen mogu se svrstati:

  • Sve vrste autoklava, sterilizatora, mašina za pranje instrumenata i noćnih posuda ("Getinge", "Sutjeska", "Odelga", "Stiefenhofer", "Instrumentarija", "Prva Iskra" itd.)
  • Destilatori vode i uređaji za proizvodnju vodene pare (pre svega "Getinge" i "Sutjeska")
  • Oprema za vešeraje (pre svega "Kannegiesser" i "Primus")
  • Bolnički kreveti (pre svega "Arjo Huntleigh")
  • Operacioni stolovi (pre svega "Agga")
  • Oprema za sisteme medicinskih gasova (kompresori, vakuum pumpe, redukcione stanice, distributivni elementi, kontrolne jedinice, uređaji za terapiju i sl.)
  • Uređaji za hiperbaričnu terapiju (pre svega "Haux") itd.

Osnovna ideja jeste da se korisniku naših uređaja pruži kompletna usluga, što znači davanje saveta i tehnoloških rešenja neophodnih za nabavku opreme, realizaciju same nabavke, isporuku opreme, instalaciju i puštanje u rad, obuku korisnika, neophodne aktivnosti za usaglašavanje sa domaćim propisima, servisiranje u garantnom i vangarantnom roku. Servisiranje opreme je "poslednja" stavka u smislu pružanja usluga krajnjim korisnicima, ali zasigurno i najbitnija.

Tehničko odeljenje "Medika-Projekt"-a broji osam servisnih tehničara, od kojih je svaki obučen za servisiranje u odgovarajućem domenu opreme. Na taj način naši serviseri poseduju sertifikate o obučenosti izdate od strane proizvođača, što znači da redovno pohađaju stručne seminare i treninge.

Sam servis je opremljen svim neophodnim alatima, priborima, mernim uređajima, kao i sa čak pet vozila za brzo intervenisanje na praktično celoj teritoriji Republike Srbije i zemalja u okruženju.

Način realizacije poslova sa korisnicima se odvija ili na bazi godišnjih ugovora o održavanju, ili na osnovu prethodne saradnje koja ne zahteva bilo kakve ugovore.

U zavisnosti od vrste uređaja i vrste neispravnosti ili uopšte tipa servisne intervencije, sama intervencija može da se odvija u objektu korisnika, ili u servisnoj radionici "Medika-Projekt".

Nezavisno od vrste saradnje, i lokacije servisiranja servisni tehničari "Medika-Projekt"-a uvek reaguju u najkraćem mogućem roku, na način koji garantuje efikasno otklanjanje neispravnosti.

Višegodišnje iskustvo, stručan i obučen kadar, potpuno opremljene radionice, dovoljan vozni park, konkurentne cene i ustanovljen sistem kvaliteta u radu servisa, postavljaju "Medika-Projekt" kao sigurnog partnera i najbolji izbor u oblasti održavanja predmetne opreme