Istorijat Medika Projekt

Istorijat

MEDIKA-PROJEKT je osnovan 1992.godine, ali tada kao samostalna zanatska radnja SZR "Medika".

Već 1993. godine preduzeće je dobilo pravnu formu i naziv koje i danas koristi "Medika-Projekt d.o.o.".

U svojim počecima preduzeće je bilo locirano u Ustaničkoj ulici u Beogradu, zauzimajući nekoliko kancelarija u sportskom centru "Šumice". Tadašnji početni broj zaposlenih je od praktično 3 čoveka brzo rastao, čime se prirodno povećavao obim posla i proširivala delatnost.

Kada se preduzeće 1999. godine preselilo u YUBC u Bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu, zapošljavalo je oko 10 ljudi uz nekoliko stalnih eksternih saradnika, a delatnost se bazirala na servisu termotehničke medicinske opreme, pre svega domaćeg proizvođača "Sutjeska" iz Beograda.

 

Pored servisa preduzeće je pokrenulo proizvodni program suvih sterilizatora, termokautera, vakuum aspiratora i sličnih manjih aparata za zdravstvo. A osvojen je i program za ugradnju sistema za proizvodnju, pripremu i distribuciju medicinskih gasova.

Najveća prekretnica u poslovanju bilo je uspostavljanje saradnje sa najvećim svetskim proizvođačem opreme za kontrolu infekcija, poznatog "Getinge"-a iz Švedske. Prvi ugovor o zastupništvu sa ovom renomiranom kompanijom potpisan je 2001. godine i danas je aktivan na obostrano zadovoljstvo.

2002. godine realizovan je ogroman projekat - instaliranja 29 automatskih parnih sterilizatora tipa 336 i 6610, u zdravstvenim centrima širom Srbije, i to u saradnji sa Evropskom Agencijom za Rekonstrukciju (EAR). Ovaj projekat ustanovio je "Medika-Projekt" i "Getinge" kao apsolutne lidere na domaćem tržištu. U okviru istog angažmana EAR-a, realizovan je i projekat generalnih remonata više od 30 velikih parnih sterilizatora u zdravstvenim ustanovama Srbije.

Iste godine preduzeće postaje ekskluzivni distributer velikog proizvođača opreme za pakovanje sterilizacionih elemenata "VP-Stericlin" iz Nemačke, i proizvođača sistema za kontrolu kvaliteta dezinfekcije i sterilizacije "Albert Browne" iz Engleske (danas u sastavu "Steris"-a).

 

 

 

 

 

 

 

 

Konačno, polovinom godine preduzeće ponovo menja svoju lokaciju, preselivši se u Zemun u ulicu Prve pruge, proširujući svoj prostor i povećavajući broj stalno zaposlenih na 12.

2003. godine "Medika-Projekt" uspostavlja ugovornu saradnju u smislu ekskluzivnosti prodaje i servisiranja sa ogrankom kompanije "Getinge", jednim od najpoznatijih proizvođača pacijent respiratora "Maquet Critical Care" iz Švedske. Ovaj proizvođač je do 2001. godine bio sastavni deo poznatog "Siemens"-a, ali ga je tada otkupio "Getinge" i pridružio svom segmentu "Maquet".

Iste godine, realizovan je jedan o najvećih projekata preduzeća, isporuka i ugradnja kompletnog sistema za sterilizaciju u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Ovaj projekat vredan oko 2,2 miliona EUR-a MEDIKA-PROJEKT realizovala je po principu ključ u ruke u ukupnom trajanju od 6 meseci.

Pored ovog projekta MEDIKA-PROJEKT je pojačavala svoju poziciju realizacijom manjih projekata u domenu instalacije medicinskih gasova, a definitivno se prekinulo sa proizvodnjom medicinskih uređaja, pre svega zbog nerentabilnosti.

 

 

Godina je krunisana realizacijom projekta kompletne centralne sterilizacije u Kliničkom centru u Podgorici, kada je instalirana oprema vredna 350 hiljada EUR-a, proizvođača "Getinge".

2004. godinu obeležila su 2 velika projekta. Prvi se odnosio na isporuku i ugradnju 17 neonatalnih respiratora u neonatološkim odeljenjima najpoznatijih domaćih zdravstvenih ustanova. Drugi je obuhvatao pranje, dezinfekciju i sterilizaciju na ginekološkoj klinici u Novom Sad-u.

Iste godine "Medika-Projekt" uspostavlja saradnju i sa jednim od najvećih proizvođača opreme za instalacije medicinskih gasova "Heyer Aerotech", Nemačka.

2005. godine preduzeće je realizovalo niz manjih projekta iz domena servisa medicinske opreme. Istovremeno stvorena je stalna saradnja sa nekoliko velikih domaćih zdravstvenih ustanova u vezi sa isporukom elemenata za pakovanje i kontrolu sterilizacije. Jedan od projekata koje treba izdvojiti jeste projekat instalacije 5 velikih parnih sterilizatora proizvođača UDONO iz Japana, koji su u Srbiju dopremljeni u okviru projekta Japanske vlade.

Najznačajniji projekat svakako je instalacija sistema za tretman veša, koji sadrži niz veoma složenih mašina za pranje, ceđenje, sušenje i peglanje veša, proizvođača "Kannegieser" iz Nemačke.

U domenu medicinskih gasova, realizovan je kompletan sistem za generisanje, pripremu, distribuciju i upotrebu svih medicinskih gasova u Zdravstvenom centru u Zvorniku.

2006. godine realizovan je niz velikih projekata. Udarni projekat odnosio se na isporuku i instalaciju 15 velikih parnih sterilizatora i na desetine suvih sterilizatora u zdravstvenim ustanovama u Srbiji. U domenu infektivne kontrole, pored pomenutog projekta,nezavisno je isporučeno nekoliko velikih parno-formaldehidnih i parnih sterilizatora.

Otpočeo je projekat rekonstrukcije Instituta za majku i dete u Beogradu, u kome je "Medika-projekt" učestvovao kao isporučilac zidnih i plafonskih instalacionih kanala, i kao instalater kompletnog sistema za medicinske gasove.

U Bosni i Hercegovini su instalirani sistemi za medicinske gasove proizvođača "Heyer Aerotech" iz Nemačke i to u bolnici u Istočnom Sarajevu (Kasindo) i Klinici za plućne bolesti UKC Tuzla.

2007. godine centralni događaj bio je preseljenje preduzeća u novi poslovni prostor u poslovnom centru u Kumodraškoj ulici u Beogradu, gde se preduzeće i sada nalazi, na oko 550 kvadratnih metara.

Od projekata započet je i delom realizovan projekat sterilizacije u KBC Dragiša Mišović, gde je u okviru istog tendera pokrenut i delom realizovan projekat isporuke medicinskog nameštaja.

Isporučeno je i ugrađeno više parnih i parno-formaldehidnih sterilizatora u nekoliko zdravstvenih ustanova.

U centru za srce u Tuzli pokrenut je i najvećim delom završen projekat instalacija medicinskih gasova koji uključuje gasne stanice, razvod i elemente za upotrebu gasova (tretman pacijenata). Vezano za medicinske gasove realizovan je manji projekat u Institutu za onkologiju u KC Priština.

Ključni ugovor potpisan je u maju između "Getinge"-a i EAR-a vezano za isporuku i ugradnju kompleksnog sistema za tretman medicinskog otpada u čak 74 zdravstvene ustanove u Srbiji. Glavni nosilac projekta je "Medika-Projekt".

2008. godine finalizovani su projekti vezani za KBC "Dragiša Mišović" i Centar za srce u Tuzli. Uspešno je zaključen projekat tretmana infektivnog medicinskog otpada. Pokrenut je i finalizovan projekat gasne instalacije u Zdravstvenom centru u Zenici.

Implementiran sistem kvaliteta ISO 9001:2000, pri čemu je sertifikaciju izvršila najveća svetska kuća SGS, Švajcarska.

2009. godine je pokrenut projekat instalacije višemesne hiperbarične komore proizvođača HAUX iz Nemačke u VMA. U istoj ustanovi instaliran je višestepeni destilator vode (WFI) velikog kapaciteta za potrebe instituta za farmaciju.

Isporučena je mašina za pranje laboratorijskih elemenata proizvođača GETINGE-LANCER u Institut "Torlak", izrađena prema GMP-u.

Ostvarena je ugovorna saradnja sa italijanskim proizvođačem potrošnog materijala za skupljanje infektivnog otpada "AP MEDICAL".

Danas, preduzeće za stalno zapošljava nešto manje od 20 ljudi, od čega 10 servisnih tehničara. Ovom broju priključuje se i veliki broj stalnih eksternih saradnika.

Trajna saradnja sa preko 100 raznih ustanova, u mnogima od njih je verifikovana ugovorima o servisiranju, ili isporuci raznih dobara.

Osnivač, vlasnik i sadašnji direktor preduzeća je Predrag Nikčević.