Kvalitet

MEDIKA-PROJEKT d.o.o. posluje po svim principima dobre poslovne prakse. Osnovni cilj, što je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta proizvoda i pružanja usluge, postiže se kroz niz sekundarnih ciljeva kao što su:

  • Mere za povećanje zadovoljenja korisnika
  • Stalna modernizacija i obuka kadrova
  • Ostvarivanje liderske uloge rukovodstva
  • Aktivno učešće zaposlenih u planiranju, sprovođenu i vrednovanju svih aktivnosti u procesu pružanja usluge
  • Utvrđivanje i upravljanje procesima koji doprinose zadovoljstvu korisnika itd.

U tom smislu je MEDIKA-PROJEKT d.o.o. preduzeće koje posluje prema sistemu kvaliteta ISO 9001, što je potvrđenom sertifikatom izdatim od strane renomirane kuće SGS iz Švajcarske.

U cilju poboljšanja poslovanja, stručnjaci MEDIKA-PROJEKT-a redovno prolaze stručne obuke u trenažnim centrima proizvođača sa kojima preduzeće sarađuje.
Osim toga preduzeće permanentno ulaže u zanavljanje osnovnih sredstava rada, zbog čega se recimo vozni park sastoji od 6 servisnih i 2 komercijalna vozila, a tehničko osoblje koristi najsavremenije alate i pribore.

U toku 2009.godine preduzeće je implementiralo i kompjuterski informacioni sistem PANTHEON, čime se postigla kompletna kontrola protoka informacija.